Automatické ovládanie vykurovania

Pokračujte nižšie

Automatické ovládanie vykurovania

Na základe balíka opatrení, ktoré vláda navrhla pre budovy verejnej správy Vám ponúkame rýchle riešenie, ktoré môžete využívať už túto zimnú sezónu. Je ním automatické ovládanie vykurovania, s ktorým môžete dosiahnuť značnú časť úspor energií.

Aké sú výhody automatického ovládania vykurovania?

Automatické riadenie teploty v jednotlivých miestnostiach.
Programovateľné nastavenie časového režimu aj počas neprítomnosti alebo keď miestnosť nevyužívate (napr. sviatky, home office, prázdniny, …).
Možnosť nastavenia cieľovej teploty, ktorá bude udržiavaná v nastavenom čase alebo natrvalo.
Nepretržitá kontrola nad nastavenou a okamžitou teplotou v miestnostiach.
Funkcia nastavenia oprávneného prístupu (teplotu môžete nastavovať z vybraného ovládača a zároveň obmedziť funkciu ostatných).
Riadenie a regulácia na diaľku s použitím mobilnej aplikácie.
Možnosť odstrániť nežiadúce prekurovanie a nedokurovanie miestností.
Možnosť zastavenia vykurovania počas vetrania.

Jeho používaním navyše splníte 6 bodov z vládnych odporúčaní:

Bod č. 1: Zníženie teploty vykurovania
Bod č. 2: Dôsledné dodržiavanie útlmového režimu vykurovania
Bod č. 4: Inštalácia odrazových panelov za radiátory
Bod č. 9: Odstránenie nedokurovania alebo prekurovania priestorov
Bod č. 10: Zaizolovanie tepelných rozvodov
Bod č. 11: Osadenie termoregulačných hlavíc

Zabezpečte budovu automatickým ovládaním vykurovania a buďte o krok bližšie k splneniu požiadaviek vlády a dofinancovaniu výdavkov na energie.

Vyplňte náš formulár a pošleme vám nezáväznú ponuku.