Získajte vašu 100 € dotáciu a hrajte o 3x nový kotol

1/3

Vyplňte, prosím, kontaktné údaje, vrátane typu a veku vášho aktuálneho kotla. Získate 100 € dotáciu na nový kotol a navyše ste v hre o 3x kotol vrátane montáže.Odoslaním formulára beriem na vedomie, že spoločnosti Východoslovenská energetika a.s., so sídlom Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44 483 767 a innogy Slovensko s.r.o., so sídlom Hviezdoslavovo nám. 13, 811 02 Bratislava, IČO: 44 291 809 spracúvajú moje osobné údaje ako Prevádzkovateľ v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, telefónny kontakt a emailová adresa na účely registrácie do Súťaže, evidencie súťažiacich, kontaktovania vo veci záujmu o kúpu nového kotla s využitím zľavového kupónu na 100 EUR, správy súťaže jej vyhodnotenia a odovzdania výhry víťazovi. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov sa nachádzajú v Pravidlách ochrany osobných údajov, ktorých aktuálna verzia je dostupná na webovej stránke www.vse.sk a www.innogy.sk

2/3

Gratulujeme

získali ste zľavový kód na nákup nového kotla v hodnote 100 € a ste zaradení do žrebovania o 3x nový plynový kotol.

Váš zľavový kód
XGDM
Využiť ho môžete do 31. 12. 2021
Výhercov nového kotla vyhlásime už 10. 2. 2021 na našej facebookovej stránke innogy TermoTeam.
3/3