Typ vykurovania si vyberáme pri niekoľkých príležitostiach – počnúc kompletnou rekonštrukciou vykurovania až po rekonštrukciu stavby či objektu. Keďže v našich klimatických podmienkach využívame kúrenie väčšinu roka, aj výška nákladov vynaložených na vykurovanie tvorí významnú položku rodinného rozpočtu. Preto je vhodné si porovnať nielen investičné, ale aj prevádzkové náklady na vykurovanie.  

Plynové kondenzačné kotly – vysoká účinnosť anízka spotreba plynu 

Jedným z typov vykurovania je aj plynové kúrenie, ktoré vyrába teplo potrebné pre vykurovanie a ohrev TUV spaľovaním plynu.  

Dnešné plynové kondenzačné kotly dosahujú vysoké účinnosti spaľovania plynu blížiace sa k 100 %. To znamená, že využívajú takmer celé množstvo energie v palive a spotreba plynu oproti starším plynovým kotlom je nižšia. 

Aké sú ďalšie typy kúrenia?  

Okrem plynového kotla ako zdroja vykurovania je potrebný aj vykurovací systém, prostredníctvom ktorého sa do priestoru odovzdá vyprodukované teplo spaľovaním plynu. V našich zemepisných šírkach poznáme nasledovné typy:  

Plynové podlahové kúrenie sa kladie pod poter a má oproti radiátorom obrovskú plochu odovzdávania tepla. Vďaka tomu nie je potrebné ohrievať vykurovaciu vodu na vysoké teploty, tak ako pri radiátoroch. 

Okrem uvedených výhod podlahové vykurovanie na rozdiel od radiátorov nezaberá plochu a distribuuje teplo do miestnosti. 

Koľko stojí plynové kúrenie? 

Cena plynového kúrenia závisí od viacerých faktorov, ako sú existencia plynovej prípojky, rozvody tepla v objekte (radiátory/podlahovka), od toho, aký vykurovací zdroj bol pred zriadením plynového vykurovania v objekte a podobne. Pri zriadení kúrenia je potrebné počítať s nasledujúcimi nákladmi na kúrenie: 

– plynová prípojka – bežná cena sa pohybuje v rozmedzí 2000 – 3000 €. Ak je medzi pripojením dlhšia vzdialenosť, náklady môžu byť vyššie 

– plynový kotol – cena plynového kondenzačného kotla sa pohybuje v rozmedzí od 1000 € do 4000 € v závislosti od výberu modelu a spôsobu ohrevu TUV 

– rozvody tepla v objekte – cena závisí od veľkosti vykurovaného objektu 

Odhaľte záškodníka u vás doma. Overte si, či váš plynový kotol funguje tak, ako má.  Máme pre vás 6 tipov, ktoré  vám pomôžu odhaliť poruchový plynový kotol. 

Naši technici z TermoTeam vám na nonstop linke *2407 pomôžu vybrať to najlepšie plynové kúrenie.